+420 311 280 868

info@prumysl-kamene.cz

Těžba kamene
kamenictví Průmysl kamene a.s.

Kozárovice II.

img_20160707_095612

Středně zrnitý biotit – amfibolický granodiorit
Horninu tvoří K-živce,  plagioklasy, křemen, biotit, obecný amfibol

Slatina

Těžba kamene Slatina

Stejnoměrně zrnitý biotitický granodiorit a diorit
Horninu tvoří Kfs-živce, křemen, biotit, plagioklas

Tužice

Těžba kamene Tužice

Stejnoměrně zrnitý amfibol – biotitický granodiorit, tmavší, středně až hrubozrnný
Horninu tvoří Kfs-živce, křemen, plagioklas, biotit a amfibol

Vahlovice

Těžba kamene Vahlovice

Stejnoměrně zrnitý amfibol biotitický granodiorit až granit, střednězrnný
Horninu tvoří křemen, plagioklas, Kfs-živce, biotit a amfibol