+420318404111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Těžba kamene kamenictví Průmysl kamene a.s.

 
 
 

Kozárovice II.

 
Kozárovice II.
 
Středně zrnitý biotit – amfibolický granodiorit
Horninu tvoří K-živce, plagioklasy, křemen, biotit, obecný amfibol
 
 
 
 
 

Slatina

 
Slatina
 
Stejnoměrně zrnitý biotitický granodiorit a diorit
Horninu tvoří Kfs-živce, křemen, biotit, plagioklas
 
 
 
 
 

Tužice

 
Tužice
 
Stejnoměrně zrnitý amfibol – biotitický granodiorit, tmavší, středně až hrubozrnný
Horninu tvoří Kfs-živce, křemen, plagioklas, biotit a amfibol
 
 
 
 
 

Vahlovice

 
Vahlovice
 
Stejnoměrně zrnitý amfibol biotitický granodiorit až granit, střednězrnný
Horninu tvoří křemen, plagioklas, Kfs-živce, biotit a amfibol